Medlemskap/ kontakt

Känsla, närhet och ordlös kommunikation...

Vi i Kalmarsunds Tangoförening är tokiga i argentinsk tango och vill att fler ska dansa med oss!

Vi anordnar träning, kurser och tangofester. Här kan du följa vad som händer, berätta gärna för andra och bjud in dina vänner till våra tangoevenemang!

Allt för att främja tangon i Kalmartrakten.

Kalmarsunds tangoförening välkomnar alla tangointresserade som medlemmar.

Medlemskapet kostar 100kr/år

Medlem kan du bli på våra evenemang eller genom att skicka dina kontaktuppgifter; namn, adress, telefon, email, födelsenummer (10 siffror) till någon i styrelsen.

Personuppgifter används enbart för att ge information om danstillfällen, kurser o dyl.

Samt i vårt samarbete med Studiefrämjandet, då vi nyttjar deras lokaler. Du kan när som helst kontakta oss o få dina kontaktuppgifter raderade.


Som medlem har du förmånliga priser på våra evenemang. Men det viktigaste är förstås att du hjälper till att stödja tangorelaterade aktiviteter i Kalmarsundsregionen : )

På evenemangen går det bra att betala kontant eller med swish 123 276 6798

Vårt BG är 671-0032


Föreningen bildades i september 2015 i Kalmar

Organisationsnummer 802497-2856

Stadgarna kan du läsa här


För att komma i kontakt med oss:


E-post: info@kalmarsundstangoforening.se


Facebook


Ordförande: Anja Pots

Kassör: Bart Wijlhuizen

Ledamot: Marcel Kortekaas


Riktlinjer för att arrangera milongor och andra enstaka aktiviteter:


En eller flera föreningsmedlemmar kan, i samarbete med någon ur styrelsen, planera och arrangera en aktivitet. En ekonomisk kalkyl och en beskrivning om ”var och hur” ska alltid delges styrelsen i rimlig tid. Det kan ske antingen på ett styrelsemöte eller, om styrelsen inte kan samlas, via mail för information och kommentar. Arbetsgruppens kontaktperson i styrelsen ansvarar för att informationen delges alla i styrelsen och att aktiviteten annonseras på hemsidan, på Facebook och på Tangoportalen.

Arbetsgruppen ansvarar också för att, där det är möjligt, föra närvarolista samt att på t ex baksidan av närvarolistan göra en enkel utvärdering av arrangemanget.

Strävan ska vara att arrangemanget är ekonomiskt självbärande

Slutlig utvärdering och beslut att godkänna aktivitetens kostnader tas på följande ordinarie styrelsemöte.